top of page
Drill FFSK.jpg

Foto: Trude Brænne Larssen / Gjengangeren

Æresmedlemmer

Noen mennesker har betydd ekstra mye for skolekorpset, og utøvet en innsats langt utover hva som kan forventes. Deres bidrag har vært avgjørende for at skolekorpset er den trygge og inkluderende arenaen det er i dag. Uten deres fantastiske innsats og tilstedeværelse, ville Fagerheim og Falkensten skolekorps aldri vært det samme.

 

Tusen takk for den jobben dere gjør og har gjort for oss!

Hilsen alle tidligere og nåværende barn og ungdom i Fagerheim og Falkensten skolekorps

FFSK 15. mai 3.jpg

Foto: Trude Brænne Larssen / Gjengangeren

IMG_4211.JPG

Norunn Ulvahaug

Norunn Ulvahaug ble utnevnt til æresmedlem av Fagerheim og Falkensten skolekorps under korpsets 90-års jubileumskonsert i 2013.

Norunn ble med i skolekorpset i år 2000, og har hatt en rekker verv og jobber, deriblant mange år som styreleder. Hun er alltid tilstede og er en del av korpsets viktigste ryggrad. Hun kan virkelig ta i et tak, og er alltid igjen til stengetid. Alle i korpset og de rundt korpset vet veldig godt hvem hun er, og hun er veldig godt likt av alle! Hun er reservemor til mange av medlemmene, og enda flere av de tidligere medlemmene i Fagerheim og Falkensten skolekorps. 

Vi er utrolig heldige som får ha deg med på laget, og for at du er en av oss! Tusen takk for din fantastiske innsats!

Frank Christensen.jpg

Foto: Alexander Svanberg / Gjengangeren

Frank Christensen

Frank Christensen ble utnevnt til æresmedlem av Fagerheim og Falkensten skolekorps under korpsets 80-års jubileumskonsert i 2003.

Frank har vært dirigent for skolekorpset siden slutten av 90-tallet, og holder fortsatt ut med oss. Før dette var han også korpsleder en liten periode. Han legger sjelen sin i arbeidet med skolekorpset, og brenner for at barna og ungdommen på Nykirke skal ha et godt sosialt og musikalsk fellesskap å være i. Frank har fylt bussen utallige ganger, og reist land og strand rundt sammen med oss. Han er en av de viktigste årsakene til at det fortsatt eksisterer et skolekorps på Nykirke. Han stiller på alt fra øvelser, trommekjøring, loppemarkeder, sosiale turer og er en god støtte for både musikanter, drillere og styremedlemmer, også utenfor korpsøvelsen. Du er virkelig en å se opp til. 

Vi er alle utrolig stolte over at du er med oss, og for all den harde innsatsen du legger ned for oss. Vi er evig takknemlig!

John Myrvang

einar Aas

Magnus Thoen

Kåre Kjeldsen

Asbjørn Vermelid

I forbindelse med korpsets 75-årsjubileum i 1998 ble John Myrvang, Einar Aas, Magnus Thoen, Kåre Kjeldsen og Asbjørn Vermelid utnevnt som æresmedlemmer. Alle disse hadde vært med i korpset fra starten av eller fra de første årene.

bottom of page