top of page

Grovmessing

Tusen takk til Gjengangeren for støtten vi har fått til å kjøpe inn nytt instrument til grovmessingen.

Et ypperlig horn, verdig en profesjonell musiker. Dette bidrar til å kunne fortsette å gi et godt utstyrstilbud til våre musikanter, uten at det skal gå på bekostning av personlig økonomi, slik at alle kan delta på like vilkår.

#Gjengangeren

www.gjengangeren.no

Gjengangeren.png

Nye kornetter og barnetromone

Sparebank1 Stiftelsen BV har tildelt oss 50 000 kroner til innkjøp av nye kornetter og trombone! 

 

Vi har et stort behov for å skifte ut dagens kornetter. Det er mange som vil ha gleder av disse instrumentene i lang tid fremover! Midlene går også til innkjøp av en trombone designet for barn. Den er mindre enn en normal trombone, og gjør det mulig for korte armer å håndtere. 

Tusen takk til Sparebank1 Stiftelsen BV for støtten! Det betyr mye for oss og for de som får gode og nye instrumenter.

 

www. sparebank1.no

SB1.png

Instrumenter

til klassekorps

Sparebankstiftelsen DNB har i mai 2021 gitt oss 103 600 kroner til innkjøp av instrumenter til klassekorps! 

 

Til høsten skal en del av musikkundervisningen ved to skoleklasser på Fagerheim skole gjennomføres som klassekorps. Horten kulturskole stiller med ressurspersoner på blåse- og slagverksinstrumenter, mens skolekorpset bidrar med instrumentene og annet nødvendig utstyr. Bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB er helt nødvendig for å få til dette!

 

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtten til instrumentene!
 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no  
@sparebankstiftelsendnb
#sparebankstiftelsendnb

Logo Sparebankstiftelsen.png

Ny Tuba

Sparebank1 Stiftelsen BV gav oss den gledelige beskjeden i starten av desember 2020 at vi skulle motta 100 000 kroner til innkjøp av ny tuba! 

Dette er fantastiske nyheter for oss. Vi har i lengre tid hatt en flott Bb-tuba, som skolekorpset har arvet etter Bjørn Flåten. Den har vært med på mye tubamoro, men er nå utslitt, etter mange år i tjeneste. Modellen er gått ut av produksjon, og nye slitedeler er vanskelig å få tak på.

Tusen takk til Sparebank1 Stiftelsen BV for støtten til ny tuba! 

SB1.png

Ny tilhenger

Sparebank Øst har i midten av november 2020 tildelt oss 40 000 kroner til innkjøp av ny korpstilhenger! 

Vår kjære og gode korpshenger har vært på jul i snart 20 år, og begynner å bli moden for utskiftning.

 

Skolekorpset er helt avhengig av å ha en tilhenger for å kunne gjennomføre loppemarkedet, slik at vi sikrer inntekter til videre drift. Tilhengeren blir også flittig brukt til å frakte slagverk og annet utstyr til konserter og oppdrag. Den bidrar til færre personbiler på veien, og samtidig sikrere transport av utstyr.

Tusen takk til Sparebanken Øst for midler til ny tilhenger! 

SB Øst.jpg

Nye kornetter

Gjengangeren har besluttet i april 2020 å gi oss 20 000 kroner til innkjøp av nye kornetter!

Skolekorpset tilbyr opplæring på kornett for 2. klassinger i SFO-tilden på Fagerheim skole. Dette er et lavterskeltilbud, uten videre forpliktelser til skolekorpset fra foresatte. Vi har benyttet midlene til å kjøpe inn plastkornetter til deltakerne. Disse er lett for barna å holde, har god motorikk og gir en god nok lyd til at barna får en langt større mestringsfølelse enn med de litt mer uhåndterlige og tungspilte metallkornettene.

Deler av midlene er også benyttet til å kjøpe inn en flott messingkornett, av høy kvalitet, til våre eldste og musikanter. 

Tusen takk til Gjengangeren for støtten til nye kornetter! 

Gjengangeren.png

Nye kornetter

Horten kommune har gjennom sin utdeling av Spiremidler i 2020 gitt oss

15 000 kroner i støtte til innkjøp av nye kornetter!

Våre eldste musikanter på kornett har i mange år spilt på kornetter som er av middels god kvalitet, og det er mange år siden vi har investert i nye instrumenter her. Nå begynner de å bli ganske gode, og trenger instrumenter som kan gi dem mulighet til å fortsette å utvikle seg. Midlene har vi brukt til innkjøp av mer avanserte kornettmodeller til disse musikantene. 

 

Tusen takk til Horten kommunes Spiremidler for støtten til nye kornetter! 

Horten kommune.jpg
bottom of page